Serwis Fiskom     Totalne zero złotych

FAKTY:

  • Urządzenie może serwisować i przeprowadzać przeglądy jedynie firma wpisana w książkę serwisową (najczęściej firma gdzie urządzenie zostało kupione i zafiskalizowane)
  • Użytkownik Może dokonać zmiany firmy serwisującej, ale niestety jest to związane z opłatą manipulacyjną
  • Koszt serwisu w ciągu 5 lat potrafią kilkukrotnie przewyższyć koszt zakupu kasy

WYBIERAJ ŚWIADOMIE:

  • Sprawdź dostępność i koszty serwisu, a w szczególności:
  • Koszt obowiązkowego przeglądu 2 letniego (przegląd co rok nie jest wymagany)
  • Koszty dojazdów serwisu do klienta
  • Koszt usług serwisowych
  • Koszt odczytu pamięci fiskalnej wykonywanego przez serwis
  • Koszt wymiany pamięci fiskalnej w urządzeniu